Bezoeken

Werkconferentie Sociaal Domein

SDdinsdag 04 juli 2017 21:48 Op 22 mei werd op initiatief van de ChristenUnie een werkconferentie Sociaal Domein gehouden.
Het doel van deze werkconferentie was: horen hoe het gaat in het brede veld van de zorg na de Decentralisaties. lees verder

Opening Wecycle Service Center Dalfsen

Wecycledinsdag 04 juli 2017 21:33 Op woensdag 28 juni 2017 vond de opening plaats van Road2Work IJssel-Vecht. lees verder

Plaatselijk belang

6. pb Ankummaandag 24 april 2017 21:26 Elke (steun)fractievergadering behandelen wij een datalijst. Welke bijeenkomsten staan er de komende weken gepland en wie gaat, waar heen. lees verder

Nieuwe energie in Dalfsen

7. nieuwe energievrijdag 27 januari 2017 20:09 Straks komt er geen gas meer uit de gasleiding thuis. Niet morgen, maar over een aantal jaren lijkt dit realiteit te worden. En wat gaan we dan doen? Je wilt toch er toch wel warm bij zitten in winter maanden en de aardappelen koken? lees verder

Nieuwjaarsbijeenkomst duurzaam

vrijdag 15 januari 2016 21:47 Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is er gesproken over duurzaamheid. Binnenkort staat dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraad en de fractie van de CU was en is benieuwd naar de mening van de achterban. Wat is duurzaamheid, wat kan er vanuit de politiek aan worden bijgedragen. Wat willen we met duurzaamheid. Anne Nijburg gaf de aftrap voor dit onderwerp door ons te laten zien dat duurzaamheid al in Genesis 2 genoemd wordt. Wij hebben de opdracht de aarde te bewerken en te behouden voor alle geslachten. lees verder

Woensdagavond 11 maart: twee heel verschillende bijeenkomsten.

IMG_0009woensdag 11 maart 2015 21:55 Woensdagavond 11 maart: twee heel verschillende bijeenkomsten. Eerst naar een bijeenkomst voor laaggeletterden in Zwolle. Met een kieswijzer werden de taken van Provincies en Waterschappen ... lees verder

Geslaagd debat N-wegen

P1040170maandag 09 maart 2015 19:46 De fractie van de ChristenUnie Dalfsen kijkt terug op een geslaagd debat op vrijdagmiddag 6 maart in de Wiekelaar te Oudleusen. lees verder

Debattraining

dinsdag 20 januari 2015 18:55 Afgelopen maandag een bijscholingsavond. Dit keer een debattraining voor raadsleden gegeven door het Nederlands Debat Instituut.  Het was een goede mix van nuttige informatie en praktisch oefenen.... lees verder

WMO en Jeugdzorg

maandag 12 januari 2015 21:07 Overleg bestuurders ChristenUnie over jeugdzorg en WMO in Amersfoort. Doel van dit overleg was het informeren van de Tweede kamer fractie over de praktijk, het uitwisselen van ervaringen en het ... lees verder