Homepage

Vuurwerk tijdens jaarwisseling verandert

Vuurwerkverbod klein.PNGdinsdag 29 september 2020 20:16 Tijdens de jaarwisseling zal het deze keer anders zijn dan we de afgelopen jaren gewend waren. Knalvuurwerk en vuurpijlen zijn dan landelijk verboden en het siervuurwerk zal de boventoon voeren. ... lees verder

Wonen in Dalfsen

dinsdag 29 september 2020 20:14 Iedereen wil wonen, het liefst plezierig en passend. De afgelopen weken hebben we als gemeenteraadsleden van de ChristenUnie op meerdere momenten onze inbreng gehad om wonen in Dalfsen mogelijk te... lees verder

Kerngezond! Niet vanzelfsprekend

dinsdag 29 september 2020 20:13 In september werd ook het nieuwe uitvoeringsplan ‘Kerngezond’ door de raad besproken.  In dit plan wordt het lokale preventieve gezondheidsbeleid uitgewerkt. Het bevat alle gemeentelijke ... lees verder

Waar plaatsen we de windmolens en de zonnepanelen? Inzicht via een leerzaam energie-spel

dinsdag 29 september 2020 20:12 Bij de behandeling in de gemeenteraad – afgelopen juni – bleek dat er nog niet zo duidelijk is waar we als gemeente de grote volumes duurzame energie willen opwekken. Er ligt wel een taakstelling ... lees verder

Tijdelijke vervanging in de fractie van de ChristenUnie

dinsdag 29 september 2020 20:10 De komende maanden zal Dick van Gelder als plaatsvervanger van Michiel Veldman in de Dalfser gemeenteraad binnen de ChristenUniefractie plaatsnemen. Dit is het gevolg van ziekte van Michiel die ... lees verder

Van het afdelingsbestuur

dinsdag 29 september 2020 20:08 Het zomerreces ligt alweer enige weken achter ons. Ook het afdelingsbestuur heeft inmiddels de draad weer opgepakt en “coronabestendig” vergaderd. Gezien de huidige toename in aantallen ... lees verder