Homepage

Hoe komen we aan een woning in Dalfsen?

CU.jpgdinsdag 28 februari 2023 20:39 Al een aantal jaren horen we dat er behoefte is aan meer woningen in Dalfsen. Daarmee bedoelen we dan ook Nieuwleusen, Lemelerveld, Hoonhorst, Oudleusen en de andere kernen/wijken in de gemeente. ... lees verder

Verkiezingen 15 maart

CU.jpgdinsdag 28 februari 2023 20:27 Het is u vast niet ontgaan: op 15 maart zijn er verkiezingen. Soms lijkt het wel alsof het gaat om verkiezingen voor de Tweede Kamer of over het wegstemmen van het huidige kabinet. Maar dat is niet het geval. Het gaat om verkiezingen voor de Waterschappen en de Provinciale Staten. lees verder

Duurzaam, kringloop… en naar elkaar luisteren!

Gespreksavond ChristenUnie.pngmaandag 30 januari 2023 19:07 Gespreksavond ChristenUnie Overijssel over water en natuur. Op 12 januari werd er een gespreksavond gehouden voor en met ChristenUnie vertegenwoordigers en bestuurders in de Overijsselse ... lees verder

Een ‘drinkbare’ Vecht in 2050!

CU.jpgmaandag 30 januari 2023 19:04 VERKIEZINGSPROGRAMMA WATERSCHAP VASTGESTELD

Op 19 januari is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de verkiezingen van Waterschap Drents Overijsselse Delta unaniem vastgesteld door de leden van de ChristenUnie. Het programma heeft als titel Ruimte voor Elkaar. In de inleiding van het programma wordt aandacht gevraagd voor een waterschap dat zich inzet om deze aarde beter door te geven aan onze kinderen. lees verder

Het jaar 2022 in Dalfsen; meer dan verkiezingen en stikstof!

CU.jpgmaandag 19 december 2022 20:52 Zoals Klaas Korterink al schreef wil ik in deze nieuwsbrief een kort overzicht geven van alle activiteiten waaraan we als raadsleden en steunfractie onze tijd en inzet hebben gegeven. Inderdaad ... lees verder

Jaaroverzicht 2022 vanuit bestuur

CU.jpgmaandag 19 december 2022 20:48 December is bij uitstek een maand om terug te blikken op een jaar dat bijna voorbij is en tegelijkertijd al voorzichtig vooruit te blikken. 2022 was in veel opzichten een jaar van extremen. Komend... lees verder