Verkiezingsprogramma

Samen zijn we gemeente Dalfsen. Een plek waar we wonen, werken, sporten en recreëren. Een prachtige plek waar we samen leven: jong en oud, kwetsbaar en sterk.
In Dalfsen gaat er veel goed. Het is fijn wonen in onze groene leefomgeving, er zijn veel banen in en rondom onze gemeente, vrijwilligers zijn overal actief en in elke kern zijn er mooie voorzieningen.
Tegelijkertijd zijn er zorgen. Er is sprake van armoede en eenzaamheid. Veel jongeren redden het niet zonder professionele hulp. De weg naar een duurzame samenleving is er één vol dilemma’s.

De ChristenUnie Dalfsen wil in het lokale bestuur een bijdrage leveren en

 wil dat iedereen meetelt
 investeert in de toekomst van kinderen
 werkt mee aan een veilige samenleving