Veilige leefomgeving

Een veilige leefomgeving is een groot goed en niet vanzelfsprekend. De gemeente heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Ons eigen gedrag is hierbij minstens zo belangrijk. We willen voorkomen dat inwoners onnodig risico’s lopen of in problemen komen. Dit vraag inzet op veel terreinen: het verkeer, de digitale wereld en de relaties tussen mensen onderling.
Aan veiligheid werk je samen.

Veilige routes naar scholen Buurt en wijkagent kennen elkaar
Betrouwbare overheid Digitale veiligheid? Natuurlijk!