Duurzame toekomst

Kinderen en jongeren hebben de toekomst; ook in de gemeente Dalfsen. We vinden het belangrijk, dat we aan hen een leefomgeving doorgeven, die niet minder is dan wij zelf hebben gekregen. Daarom richten we deze omgeving zorgvuldig in en werken we intensief aan een energieverandering met duurzame toekomst.Onze kinderen mogen veilig en onbevangen opgroeien in gezinnen en andere verbanden. Ze krijgen goed onderwijs, leren respect te hebben voor alle generaties en ervaren zo dat er meer is dan alleen een digitale wereld. Professionele ondersteuning is snel beschikbaar als dit nodig is. Doorgeven doe je samen.

Consultatiebureaus in drie kernen Warme steun aan de Duurzame Dorpen
Opgroeien in gezonde gezinnen Versneld naar eigen energievoorziening