Formulier organisaties gemeente Dalfsen

Onderzoeken

Naam en adres van organisatie
Vul hier uw naam en adres in
Vraag 1
In welke mate bent u tevreden met de ontwikkelingsruimte die uw vereniging of organisatie heeft om haar doelstellingen na te streven?
Vraag 2
Kunt u in dit kader aangeven wat u positief vindt voor uw vereniging of organisatie in de gemeente Dalfsen?
Vraag 3
Zijn er ook knelpunten waar u tegenaan loopt? Zo ja, welke?
Vraag 4
Wat verwacht u van de gemeente Dalfsen in dit opzicht?
Overige opmerkingen.
Heeft u zelf nog een opmerking?